za 10 dni wejście w życie nowelizacji ustawy PZP !

Pragnę  wszystkim czytelnikom przypomnieć, że już 19 października wchodzi w życie istotna nowelizacja PZP: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Mogłoby się wydawać że zmian jest niewiele, jednak w moim przekonaniu są one dosyć istotne.  Najważniejsze z nich omówiłem w poniższych wpisach:

1. Kryterium oceny ofert.

2. Zatrzymanie wadium.

3. Rażąco niska cena.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa.

5. Usługi niepriorytetowe poniżej progów.

Ponadto z prawej strony do pobrania ebook, z zebranymi w jednym miejscu wszystkimi artykułami dotyczącymi nowelizacji w formacie pdf.

To już za 10 dni , jesteście gotowi ?