Czy możemy zmienić formę wniesionego wadium ?

Ostatnio spotkałem się w praktyce z takim zagadnieniem: czy można dokonać zmiany formy w jakiej zostało wniesione wadium po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisów na ten temat brak. Nawet na stronach jednego z dostawcy systemu informacji prawnej umieszczono opinię z której wynikałoby, że nie. Nie zgadzam się z powyższym. Moim zdaniem(…)