umowa o ppp

Bankowalność projektów PPP

W dniu 27 maja 2014 roku, miałem okazję uczestniczyć w konferencji pod tytułem „Bankowalność projektów PPP”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki. Składała się z dwóch paneli. Pierwszy dotyczył podziału ryzyka pomiędzy stronami transakcji PPP, drugi natomiast umów bezpośrednich i step-in right. Do udziału w panelach zaproszeni zostali przedstawiciele wykonawców, instytucji doradczych oraz finansowych a(…)

Umowa o PPP, cz. 1 – postanowienia ogólne

Umowa o PPP, cz. 1 – postanowienia ogólne

Dzisiaj zgodnie z  wcześniejsza zapowiedzią postaram się przybliżyć poszczególne elementy umowy o PPP.  Zacznijmy od postanowień ogólnych. Przede wszystkim należy określić strony umowy. Jest to część zwana komparycją umowy, najogólniej rzecz ujmując, określa kim są strony zawierające umowę. Poza pełnymi nazwami stron,  powinny znaleźć się tutaj informacje  o formie prawnej, siedzibie, adresie, numerze rejestrowym (jeżeli(…)

Umowa o PPP

Umowa o PPP

Umowy zawarte w konsekwencji zastosowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, spotykamy coraz częściej, gdyż  rozwiązania te powoli ale zyskują na coraz większej popularności.  Myślę , że to dobry czas żeby zastanowić się czym PPP naprawdę jest.  Co powinna zawierać umowa o PPP i jakie wymagania wobec niej stawia ustawodawca. Sięgamy zatem do art. 7 ustawy  o(…)