termin w sobotę

A jednak odwołanie w sobotę

A jednak odwołanie w sobotę

Nie tak dano temu, pisałem o tym, że jeśli termin odwołania wypada w sobotę to mamy dodatkowy czas do poniedziałku. („Co kiedy termin odwołania mija w sobotę ?”). Takie stanowisko zajął Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w swoim piśmie z dnia 3 marca 2015 roku. Okazuje się jednak, że zarówno KIO jak i sądy okręgowe mają(…)

Co kiedy termin odowłania wypada w sobotę ?

Co kiedy termin odowłania wypada w sobotę ?

5, 10 , 15 dni, w zależności od tego w jakim postępowaniu i co jest przedmiotem odwołania. Terminy te i inne określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ale czy możemy wnieść odwołanie w poniedziałek, gdy termin kończy nam się w sobotę ? Okazuje się, że tak. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej(…)