Projekt nowej ustawy Pzp

Od kilkunastu dniu, jest już dostępny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155 a w nim, m.in.: – definicja legalna”zmiany istotnej”; – oferta  składana przy użyciu profilu nabywcy; – procedura odwrócona: najpierw ocena oferty biorąc pod uwagę ustalone kryteria oceny ofert, a następnie weryfikacja sytuacji podmiotowej oferenta; – nowe przykładowe kryteria oceny ofert; – katalog(…)