Studia PPP

Ciekawa inicjatywa pojawiła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji od października uruchamia Studia Podyplomowe : Partnerstwo Publiczno – Prywatne Studia będą się odbywać pod patronatem Fundacji Wsparcia Naukowego PPP Szczegóły pod adresem : http://wnppp.pl/?page_id=292