Unieważnienie przetargu z powodu braku środków

W związku z licznymi zamówieniami finansowanymi z funduszy europejskich, pojawia się wątpliwość, czy można wszcząć postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w sytuacji kiedy nie nastąpiła jeszcze ostateczna decyzja o przyznaniu środków przeznaczonych na sfinansowanie tego zamówienia. Przepisy dotyczące zamówień publicznych nie zawierają żadnych zastrzeżeń co do tego, czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na(…)