Studia PPP

Ciekawa inicjatywa pojawiła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
Wydział Prawa i Administracji od października uruchamia

Studia Podyplomowe : Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Studia będą się odbywać pod patronatem Fundacji Wsparcia Naukowego PPP

Szczegóły pod adresem : http://wnppp.pl/?page_id=292