Projekt nowej ustawy Pzp

Od kilkunastu dniu, jest już dostępny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155

a w nim, m.in.:

– definicja legalna”zmiany istotnej”;

– oferta  składana przy użyciu profilu nabywcy;

– procedura odwrócona: najpierw ocena oferty biorąc pod uwagę ustalone kryteria oceny ofert, a następnie weryfikacja sytuacji podmiotowej oferenta;

– nowe przykładowe kryteria oceny ofert;

– katalog dopuszczalnych przypadków wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zanurzam się zatem w lekturze i będę od czasu do czasu pisał o tym co mi się podoba, a co niekoniecznie.