Jawne, ale nie do końca

Czy możemy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zastrzec wykaz osób, wykaz usług albo opinię z banku ? Otóż możemy, co prawda nie zawsze ale coraz więcej wykonawców korzysta z tej możliwości i informuje zamawiających, że większość ich oferty to tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) jedną z naczelnych zasad(…)