Zamówienia uzupełniające

Dzisiaj chciałem się zająć tematem znanym i obszernie omawianym w wielu opracowaniach. Pomimo tego dla części zamawiających nie jest wystarczająco jasny. Na myśli mam „zamówienie uzupełniające” czyli tak naprawdę udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, korzystając z przesłanki dotyczącej zamówienia uzupełniającego. Zacznę od rzeczy oczywistych. Zamówienie uzupełniające nie są zamówieniami dodatkowymi, ani nie polegają(…)