Szybki przetarg w trybie konkurencyjnym

Czasami zdarza się tak, że zamówienie trzeba udzielić szybko, a przesłanek do zastosowania któregoś z trybów negocjacyjnych nie ma. Czy jesteśmy wówczas skazani na ustawowe terminy przetargu nieograniczonego ? Chciałbym dzisiaj zaproponować drugi z trybów konkurencyjnych: przetarg nieorganiczony w trybie przyśpieszonym. Ustawa w stosunku do procedury przetargu ograniczonego nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń. Zamawiający może  dokonać(…)