odwołanie

A jednak odwołanie w sobotę

A jednak odwołanie w sobotę

Nie tak dano temu, pisałem o tym, że jeśli termin odwołania wypada w sobotę to mamy dodatkowy czas do poniedziałku. („Co kiedy termin odwołania mija w sobotę ?”). Takie stanowisko zajął Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w swoim piśmie z dnia 3 marca 2015 roku. Okazuje się jednak, że zarówno KIO jak i sądy okręgowe mają(…)

Co kiedy termin odowłania wypada w sobotę ?

Co kiedy termin odowłania wypada w sobotę ?

5, 10 , 15 dni, w zależności od tego w jakim postępowaniu i co jest przedmiotem odwołania. Terminy te i inne określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ale czy możemy wnieść odwołanie w poniedziałek, gdy termin kończy nam się w sobotę ? Okazuje się, że tak. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej(…)

5 milionów to za dużo !

5 milionów to za dużo !

Wreszcie ! Trybunał Konstytucyjny orzekł o tym co od dawna wydawało się oczywiste. Jak kilka lat temu przeczytałem o nowych opłatach za wniesienie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, to pomyślałem sobie, że przecież to jest de facto uniemożliwienie wykonawcom skorzystanie z tego środka odwoławczego. Prawie do końca 2009 roku było tak: opłatę stałą w(…)

Odwołanie – realny środek ochrony prawnej czy fikcja ?

Odwołanie – realny środek ochrony prawnej czy fikcja ?

Zgodnie z art. 180 Prawa zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Na pierwszy rzut oka wygląda zachęcająco, ale czy rzeczywiście zawsze kiedy zamawiający naruszy przepisy prawa, możemy skutecznie odwołać  się do Krajowej(…)