dialog

Dialog techniczny w prasie…

Dialog techniczny w prasie…

Zapraszam do lektury dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej, w szczególności artykułu o dialogu technicznym, w którym miałem przyjemność się wypowiedzieć…

Dialog techniczny

Dialog techniczny

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) wchodzi z życie dnia 20 lutego 2013. Wśród wielu zmian, pojawia się również dialog techniczny. Co to takiego ? Regulacje dotyczące dialogu technicznego pojawiają się(…)