Poprawienie błędu w ofercie

Błąd zdarza się zrobić wszystkim. Zdarza się i wykonawcom podczas sporządzania oferty. Czy jednak taki błąd zawsze musi skutkować odrzuceniem oferty ? A może zamawiający może go po prostu poprawić za nas. Zgodnie z art 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji(…)