Otwarcie ofert !

Otwarcie ofert !

Ostatnio uczestniczyłem (jako oferent) w otwarciu ofert, w regionalnym biurze dosyć dużego ogólnopolskiego zamawiającego. Jakie moje było zdziwienie kiedy komisja przetargowa po otwarciu poszczególnych ofert zaczęła czytać doświadczenie wykonawców. Trochę w związku z tym otwarcie się przedłużyło… Dlatego chciałbym dzisiaj krótko napisać na temat tego jak otwarcie ofert powinno wyglądać w świetle przepisów ustawy. Odpowiednie(…)

Szybki przetarg w trybie konkurencyjnym

Szybki przetarg w trybie konkurencyjnym

Czasami zdarza się tak, że zamówienie trzeba udzielić szybko, a przesłanek do zastosowania któregoś z trybów negocjacyjnych nie ma. Czy jesteśmy wówczas skazani na ustawowe terminy przetargu nieograniczonego ? Chciałbym dzisiaj zaproponować drugi z trybów konkurencyjnych: przetarg nieorganiczony w trybie przyśpieszonym. Ustawa w stosunku do procedury przetargu ograniczonego nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń. Zamawiający może  dokonać(…)

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

Dzisiaj chciałem się zająć tematem znanym i obszernie omawianym w wielu opracowaniach. Pomimo tego dla części zamawiających nie jest wystarczająco jasny. Na myśli mam „zamówienie uzupełniające” czyli tak naprawdę udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, korzystając z przesłanki dotyczącej zamówienia uzupełniającego. Zacznę od rzeczy oczywistych. Zamówienie uzupełniające nie są zamówieniami dodatkowymi, ani nie polegają(…)