A jednak odwołanie w sobotę

Nie tak dano temu, pisałem o tym, że jeśli termin odwołania wypada w sobotę to mamy dodatkowy czas do poniedziałku. („Co kiedy termin odwołania mija w sobotę ?”). Takie stanowisko zajął Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w swoim piśmie z dnia 3 marca 2015 roku. Okazuje się jednak, że zarówno KIO jak i sądy okręgowe mają(…)