Bankowalność projektów PPP

W dniu 27 maja 2014 roku, miałem okazję uczestniczyć w konferencji pod tytułem „Bankowalność projektów PPP”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki. Składała się z dwóch paneli. Pierwszy dotyczył podziału ryzyka pomiędzy stronami transakcji PPP, drugi natomiast umów bezpośrednich i step-in right. Do udziału w panelach zaproszeni zostali przedstawiciele wykonawców, instytucji doradczych oraz finansowych a(…)