Projekt nowej dyrektywy

Tym razem słów kilka o projekcie nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Przewiduje ona wśród licznych zmian, między innymi nowe możliwości dla zamawiających jeśli chodzi o procedury postępowania. Jedną z nich jest wprowadzenie zupełnie nowej procedury: partnerstwa innowacyjnego. W procedurze tej,  każdy wykonawca mógłby złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na ogłoszenie o(…)