Dialog techniczny w prasie…

Dialog techniczny w prasie…

Zapraszam do lektury dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej, w szczególności artykułu o dialogu technicznym, w którym miałem przyjemność się wypowiedzieć…

Poświadczenie i oświadczenie zamiast referencji

Poświadczenie i oświadczenie zamiast referencji

Dnia 20 lutego br., weszła w życie  ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) , a wraz z nią zaczęły obowiązywać przepisy sześciu nowych rozporządzeń, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia(…)