Co zrobić jeśli zamawiajacy zatrzyma wadium

Co zrobić jeśli zamawiajacy zatrzyma wadium

Od czasu do czasu spotykam się z sytuacją, że zamawiający zatrzymują wadium wykonawców. Zwykle spotyka się to z protestem tychże wykonawców. Czy słusznie ?  Rzecz godna  uwagi tym bardziej, że często kwoty wadium są znaczne, a sądy powszechne niechętnie zajmują się sprawami dotyczącymi zwrotu zatrzymanego wadium.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień(…)

Unieważnienie przetargu z powodu braku środków

Unieważnienie przetargu z powodu braku środków

W związku z licznymi zamówieniami finansowanymi z funduszy europejskich, pojawia się wątpliwość, czy można wszcząć postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w sytuacji kiedy nie nastąpiła jeszcze ostateczna decyzja o przyznaniu środków przeznaczonych na sfinansowanie tego zamówienia. Przepisy dotyczące zamówień publicznych nie zawierają żadnych zastrzeżeń co do tego, czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na(…)